Отработени масла  Свежи масла Акумулатори Ако нямате възможност да покриете нормативните критерии за съхранение на опасните отпадъци освен санкция, рискувате и нанасяне на сериозни екологични вреди!
Знаете ли, че: При неправилно съхранение на Вашите отработени масла и други опасни отпадъци може да нанесете дълготрайни щети на околната среда. Поради тази причина съхранението им е нормативно регламентирано. Законът поставя специфични изисквания за събирането, временното съхраняване, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на отработените масла и отпадъчни нефтопродукти.