Отработени масла Песта Ойл ООД .
Най-добри изкупни цени По договаряне - в зависимост от количеството.